pexels-photo-515166

Vad som händer när man ber en VD byta plats

Årets Dela Ratten-kampanj fokuserar på att få folk att byta plats i förarsätet och bryta gamla vanor. Efter förra årets framgångsrika kampanj ser vi nämligen att den positiva attityden till en mer jämställd bilkörning har ökat kraftigt, från 23 % år 2016 till 38 % idag. Däremot ser vi att beteendet släpar efter. Enbart 15 % av alla svenska par delar helt lika på bilkörningen. Därför beslöts det att årets kampanjfokus skulle vara att uppmana svenska folket att bryta sina gamla vanor och få dem att byta plats i förarsätet.

Som en del av denna kampanj genomförde Ford en ”platsbytarvecka”, på sitt huvudkontor i Stockholm där all personal, oavsett position, fick byta arbetsplats under en vecka. Istället för att ”dela ratten” uppmanades personalen att dela sin arbetsplats och påvisa de psykologiska fördelarna med att bryta gamla vanemönster och testa nytt.

För att kunna utvärdera projektet genomfördes en anonymiserad undersökning före och efter platsbytarveckan och resultat visar att majoriteten (64 %), upplevde att platsbytet övervägande varit positivt. Undersökningen visade även att platsbytet bidragit till att man lärt känna sina kollegor bättre. När personalen fick svara på frågan ”Hur väl anser du att du känner dina kollegor privat?” svarade hela 60 % att ”jag känner dem ganska väl”, jämfört med 27,5% veckan innan.

Att bryta gamla vanor kan bidra till att man lär känna sig själv bättre och upptäcker nya sidor hos sig själv, till exempel säger en medarbetar;

- Jag märkte att jag är en person som trivs med folk runt om mig och inte sitta ensam och isolerad.

För att få tips om hur även du kan bryta gamla vanor rekommenderar vi vår ”Vanekalender” som du hittar här!

I Sverige är det oftast männen som kör

När kvinnor och män delar ratten ökar trafiksäkerheten. Dessutom blir vi bättre förebilder för barn och unga. Tillsammans kan vi bryta gamla vanor.

Formulär

Tack! Vi kontaktar dig inom kort med svar.

Det verkar vara något fel. Se till att båda fälten är fyllda och försök igen.

Dela Ratten är ett initiativ från Ford i samarbete med progressiva aktörer som vill bidra till en säkrare trafikmiljö i Sverige. Vill du också vara med? Hör av dig till Erik Lindham, Informationschef på Ford Sverige, elindham@ford.com