Dela Ratten - Så kör svenska idag

Dåligt med jämställdhet i svenska bilar

Vi bor i ett av världens mest jämställda länder. Vi strävar mot lika lön och vill dela på föräldraledigheten. Men när det kommer till bilkörning är det tydligt att vi fastnat i ett ojämnt körmönster: I 8 av 10 parrelationer är det mannen som kör. Det innebär en viss problematik. När det alltid är samma person som kör ökar olycksrisken och dessutom får en av parterna mindre körvana, vilket i sig kan leda till att hen känner sig osäker när det är dags att slå sig ner bakom ratten. Hur blev det så här? Statistik visar på att det kan handla om ett ärvt beteende. 72 procent minns att det var pappan som körde under uppväxten. Samtidigt är många medvetna om vilket budskap delad körning kan ge deras barn, hela 52 % tror att det skulle ha en positiv inverkan på barnen.

Sett till fakta och statistik är det dåligt med jämställdhet i svenska bilar, som det ser ut nu är det endast 17 procent av svenskarna som delar på bilkörningen. Det positiva är att ingenting är statiskt. Vi kan förändra den siffran. Förbättra säkerheten på vägarna. Det första steget är dela ratten, och samtidigt blir vi bättre förebilder för våra barn.

I Sverige är det oftast männen som kör

När kvinnor och män delar ratten ökar trafiksäkerheten. Dessutom blir vi bättre förebilder för barn och unga. Tillsammans kan vi bryta gamla vanor.

Formulär

Tack! Vi kontaktar dig inom kort med svar.

Det verkar vara något fel. Se till att båda fälten är fyllda och försök igen.

Dela Ratten är ett initiativ från Ford i samarbete med progressiva aktörer som vill bidra till en säkrare trafikmiljö i Sverige. Vill du också vara med? Hör av dig till Erik Lindham, Informationschef på Ford Sverige, elindham@ford.com