bunke

Sofia Bunke om vanor

1. Hur förvandlas en positiv inställning till ett faktiskt beteende?

En positiv inställning (jag vill) är en viktig förutsättning för ett förändrat beteende, men det räcker inte alltid för att uppnå en beteendeförändring (att faktiskt göra det du vill). För att öka sannolikheten för att t.ex. ”Dela-ratten” faktiskt blir mer än en ”god tanke” är det viktigt att konkret bestämma när, var och hur ni delar på körningen. Gör t.ex. upp en plan att varannan gång börja som förare och bestäm på förhand när ni ska byta plats vid längre körsträckor. Fundera också över vilket stöd som du önskar från din partner i samband med att ni ”delar-ratten” och var noga med att hen förstår vad du menar.

2. På vilket sätt kan det vara bra att ändra sina beteendemönster i vardagen?

Vanor och rutiner ger en trygghet och bidrar ofta till att göra tillvaron både hanterbar och begriplig. Vanor och rutiner kan dock också vara begränsande då vi ofta slår på autopiloten och gör så som vi alltid har gjort. För att bryta vanor behöver vi ofta hjälp med att utmanas i hur vi tänker, känner och agerar. Dela-ratten kampanjen är ett exempel på en sådan utmaning. Detta perspektivtagande (en hjälp att lyfta blicken) är viktigt för att kunna motivera och förstärka de beteendemönster som vi eftersträvar. Tänk bara på att för att ta steget och prova nya beteendemönster är det viktigt med en tillåtande och stödjande miljö.

3. Vad är viktigast att tänka på när man vill få till en hållbar beteendeförändring?

Förutom att göra upp en plan (när, var och hur) för det önskvärda beteendet är det också en hjälp att förutse möjliga hinder. Styrkan i detta ligger i att du även hittar strategier för att förebygga eller hantera dina identifierade hinder. Det är också viktigt att tänka på att det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor, men bara det att du noterar att du går tillbaka till dina gamla vanor innebär att du har kommit ett viktigt steg mot en beteendeförändring. Bygg upp en tro kring att även om du ibland faller tillbaka i de gamla vanorna så kommer du att fortsätta driva mot det beteende som du önskar. Slutligen, ta hjälp av personer i din närhet som du litar på och som kan stötta dig. Fundera över vilken form av stöd och vilka förutsättningar som är viktiga för just dig.

Sofia Bunke, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

I Sverige är det oftast männen som kör

När kvinnor och män delar ratten ökar trafiksäkerheten. Dessutom blir vi bättre förebilder för barn och unga. Tillsammans kan vi bryta gamla vanor.

Formulär

Tack! Vi kontaktar dig inom kort med svar.

Det verkar vara något fel. Se till att båda fälten är fyllda och försök igen.

Dela Ratten är ett initiativ från Ford i samarbete med progressiva aktörer som vill bidra till en säkrare trafikmiljö i Sverige. Vill du också vara med? Hör av dig till Erik Lindham, Informationschef på Ford Sverige, elindham@ford.com